Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Szpital
Adres:

ul. Medyków 14

40-752 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-7894000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna Apteka

Apteka zakładowa

Centralna Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Centralne Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Ginekologiczny Blok Operacyjny

Blok operacyjny

I Pododdział Udarowy

Oddział neurologiczny

II Oddział Położnictwa i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

II Pododdział Udarowy

Oddział neurologiczny

Laboratorium Bakteriologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

Oddział ginekologiczny

Oddział Gastroenterologii

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział Neurologii Wieku Podeszłego

Oddział neurologiczny

Oddział Pneumonologii

Oddział pulmonologii

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pracownia Rehabilitacji Ruchowej i Fizykoterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Śląskie Centrum Leczenia Udarów Mózgu

Oddział neurologiczny

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zakład Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół Pracowni Diagnostycznych

Pracownie inne

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Adres:

ul. Medyków 14

40-752 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-7894000

Fax:

032-7894001

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

634-23-21-035

REGON:

000289087