Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu »

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00

Fax:

362 29 47

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

796-00-12-187

REGON:

000315086

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poradnie specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet lekarza zakładowego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ośrodek dializy otrzewnowej

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradna reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób piersi i profilaktyki onkologicznej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna dla dzieci

Poradnia gastrologiczna z pracownią endoskopową

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna dziecięca i dziewczęca

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno konsultacyjna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia jaskrowa

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna z pracownią badań czynnościowych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna szczepień z punktem szczepień

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia kontroli stymulatorów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia menopauzy

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna z pracowniami EEG i EMG

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna z pracownią EEG

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyki

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia profilaktyki osób uzależnionych

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia psychiatryczna z gabinetem psychologicznym

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji z Pracowniami Nr 1 i Nr 2

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia retinopatii cukrzycowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy

Poradnia reumatologiczna

Poradnia skórno wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia torakochirurgiczna

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia urologiczna z pracownią litotrypsji

Poradnia urologiczna

Poradnia urologii ginekologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia wspomaganego rozrodu

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Pracownia perymetrii komputerowej

Pracownie inne

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Przychodnia gruźlicy i chorób płuc

Przychodnia
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3615539

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Pracownia badań czynności płuc

Pracownie inne

Przychodnia stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Lekarska 4

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3615506

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia stomatologii dziecięcej

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologii zachowawczej

Poradnia stomatologiczna

Szpital

Szpital, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

363 2609

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny ( chirurgiczny z centralną sterylizatornią, ginekologiczny, okulistyczny )

Blok operacyjny

Izba przyjęć oraz izby przyjęć oddziałów ginekologiczno-położniczego, dziecięcego, zakaźnego, rehabilitacji

Izba przyjęć szpitala

Odcinek nefrologii

Oddział nefrologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii naczyniowej z odcinkiem zabiegowym jednego dnia

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii ogólnej z odcinkiem zabiegowym jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej z odcinkiem zabiegowym jednego dnia

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział chorób wewnętrznych z odcinkiem gastroenterologii jednego dnia i odcinkiem alergologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologiczny z odcinkiem dermatologii jednego dnia

Oddział dermatologiczny

Oddział dializ

Stacja dializ

Oddział dziecięcy z odcinkiem pediatrii jednego dnia

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy z odcinkiem chirurgii ginekologicznej jednego dnia

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologiczny z odcinkiem jednego dnia leczenia stanów nagłych w chorobach układu krążenia i odcinkiem wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, pracownią wszczepienia stymulatorów oraz pracownią hemodynamiki

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurologii z odcinkiem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział noworodków i wcześniaków z odcinkiem patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny z odcinkiem jednego dnia leczenia chorób wątroby

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny z odcinkiem zabiegowym jednego dnia

Oddział okulistyczny

Oddział ortopedyczno-urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny z odcinkiem zabiegowym jednego dnia

Oddział urologiczny

Szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3624779

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum diagnostyki mikrobiologicznej

Pracownie inne

Laboratorium centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium prątka gruźlicy

Pracownie inne

Pracownia serologii

Pracownie inne

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3615161

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia radiologii i kardiologii interwencyjnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG klasyczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3615544

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład patomorfologii im. prof. dr med. Witolda Hańskiego

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3623504