Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach »

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Raciborska 15

40-074 Katowice (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Bank Tkanek

Bank tkanek

Dział Ekip Wyjazdowych

Punkt pobrań krwi

Dział Ekspedycji

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Krwiodawców

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Laboratoryjny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Preparatyki Krwi

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Produkcji Odczynników Serologicznych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dział Zapewnienia Jakości

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Oddział Terenowy

Punkt pobrań krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach należy do ZOZ:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Adres:

ul. Raciborska 15

40-074 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2087300

Fax:

032-2516144

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

634-23-36-539

REGON:

000296986