Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie »

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5991000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Centralna

Apteka zakładowa

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej

Bank krwi

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kardiochirurgii

Blok operacyjny

Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy

Poradnia otolaryngologiczna

Druga Pracownia 24-godzinnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego

Pracownia diagnostyczna

Druga Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyczna

Druga Pracownia EKG i Holtera

Pracownia diagnostyczna

I Klinika Kardiologii

Oddział kardiologiczny

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

II Zakład Radiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Żywienia

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej

Oddział chirurgii naczyniowej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Oddział chirurgiczny ogólny

Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii

Oddział hematologiczny

Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

Oddział alergologiczny

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Oddział chorób wewnętrznych

Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii

Oddział gastroenterologiczny

Klinika Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Oddział nefrologiczny

Klinika Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Klinika Neurologii

Oddział neurologiczny

Klinika Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Laboratorium Centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Kliniczny Dializoterapii

Stacja dializ

Oddział Dializy Otrzewnowej

Stacja dializ

Oddział Hematologii

Oddział onkologiczny

Oddział Hepatologiczny

Oddział hepatologiczny

Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Intensywnej Terapii A

Oddział intensywnej terapii

Oddział Intensywnej Terapii B

Oddział intensywnej terapii

Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Kardiochirurgii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Interny Hematologiczno-Onkologicznej

Oddział onkologiczny

Oddział Kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Kliniczny Neuroortopedii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział onkologiczny

Oddział Leczenia Stanów Astmatycznych

Oddział pulmonologii

Oddział Onkologii Laryngologicznej

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Opieki Kardiochirurgicznej

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Oteneurologii i Foniatrii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Otologii i Audiologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pooperacyjny

Blok operacyjny

Oddział Rynochirurgii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Rynologii i Alergologii z Podziałem Hospitalizacji 1-dniowych

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Udarowy Kliniki Neurologii

Oddział neurologiczny

OIOH (Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

OION (Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział Dzienny

Oddział neurologiczny

Pododdział Dzienny

Oddział hematologiczny

Pododdział Dzienny

Oddział kardiologiczny

Pododdział Dzienny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział Dzienny

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Pododdział Dzienny

Oddział neurochirurgiczny

Pododdział Dzienny

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział Dzienny

Oddział pulmonologii

Pododdział Dzienny

Oddział nefrologiczny

Pododdział Dzienny

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział Dzienny

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział Dzienny

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział Dzienny

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Pododdział Intensywnej Opieki Diabetologicznej

Oddział diabetologiczny

Pododdział Laryngologii Dziecięcej

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział Neurologii Dziecięcej

Oddział neurologiczny dla dzieci

Poradnia - Padaczka

Poradnia padaczki

Poradnia - Stwardnienie Rozsiane

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Chorób Mięśni

Poradnia chorób mięśni

Poradnia Chorób Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologii Ogólnej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Alzheimera

Poradnia neurologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna - Leczenie Niedokrwistości

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna - Leczenie Opornej Hiperfosfatemii

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologii Laryngologicznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Otologii

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Otoneurologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Parkinsonizmu

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Pulmonologiczna i Alergologii Oddechowej

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stopy Cukrzycowej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Szumów Usznych

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Transplantacji Wątroby

Poradnia transplantacji wątroby

Pracownia 24-godz. Monitorowania Ciśnienia Tętniczego

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badania Przepływu Naczyń Metodą Dopplera

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Czynnościowych Dróg Oddechowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Czynnościowych Górnych Dróg Oddechowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Holterowskich

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Badań Scyntygraficznych

Pracownia scyntygrafii

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Beztlenowców

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytodiagnostyki

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Cytoimmunologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Dawców Szpiku

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Densytometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Płuc

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EKG i Holtera

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Elekronystygmografii (ENG)

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Elektrofizjologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Elektrofizjologii i EKG Wysokiej Rozdzielczości

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Endokrynologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Farmakologii Klinicznej z Archiwum Badań Klinicznych

Pracownie inne

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Histopatologii Mięśni i Nerwów Obwodowych

Pracownie inne

Pracownia Immunologii I

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Immunologii II

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Immunologii Klinicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Implantów Ślimakowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Koagulacji

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Krwinki Czerwonej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Lipidowo-Białkowa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Markerów Biologicznych i Immunologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mykologiczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Narządu Słuchu

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Naukowa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Neuropatologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Patofizjologii Krążenia Obwodowego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Płynów Ustrojowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Pneumonologii Interwencyjnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Polisomnografii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Posiewów Krwi i Płynów Ustrojowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Posiewów Moczu

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Posturografii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Pożywek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Radioimmunologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Radioimmunologii Izotopowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Radiologii Konwencjonalnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Rehabilitacji Zawrotów Głowy

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Surdologopedyczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Testów Pochyleniowych i Badań Podatności Naczyń

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Testów Wysiłkowych i Rehabilitacji Kardiologicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Wodno-Elektrolitowa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Żywienia Pozajelitowego (dom)

Pracownie inne

Pracownia Żywienia Pozajelitowego (szpital)

Pracownie inne

Przychodnia dla Kombatantów

Ambulatorium ogólne

Przychodnia Specjalistyczna

Ambulatorium ogólne

Sekcja Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Stacja Dializ

Stacja dializ

Szpitalna Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej

Pracownie inne

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład Mikrobiologii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Neurofizjologii i Diagnostyki Chorób Układu Nerwowego

Pracownia diagnostyczna

Zakład Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Adres:

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022- 5991000

Fax:

022-5991502

ZOZ-Mail:

NIP:

522-00-02-529

REGON:

000288975