Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie »

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

Adres:

ul. Marszałkowska 24

00-576 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5227333

Fax:

022-6214155

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-02-51-598

REGON:

000288969

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poliklinika

Przychodnia
Adres:

ul. Marszałkowska 24

00-576 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5227400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Poliklinika II

Przychodnia
Adres:

ul. Działdowska 1

01-184 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4523257

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergii Oddechowych

Poradnia alergii oddechowych dla dzieci

Poradnia Alergii Pokarmowych

Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci

Poradnia Alergii Skórnych

Poradnia alergii skórnych dla dzieci

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chorób Jelitowych

Poradnia chorób jelitowych dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca dla dzieci

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Marszałkowska 24

00-576 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5227333

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny - Chirurgia

Blok operacyjny

Blok Operacyjny - Otolaryngologia

Blok operacyjny

Dział Higieny Szpitalnej

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Dzieci z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Hematologii i Pediatrii

Oddział hematologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Dzieci z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Kardiologii i Pediatrii

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Niemowlęco-Noworodkowy

Oddział niemowlęcy

Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział onkologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Psychiatrii I

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Psychiatrii II

Oddział psychiatryczny dla młodzieży

Pracownia Audiologii

Pracownie inne

Pracownia Badań Naczyniowych

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Patofizjologii Krążenia

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Sekcja Rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Stacja Dializ

Stacja dializ dla dzieci

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Laboratorium I

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patologii Wieku Rozwojowego

Pracownie inne

Szpital - Filia przy ul. Działdowskiej 1

Szpital
Adres:

ul. Działdowska 1

01-184 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4523200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna II

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Anestezjologii

Dział anestezjologii

Dział Radiologii i Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet Laryngologiczny

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Izba Przyjęć Pediatryczno-Chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Dzieci wraz z Pododdziałem Intensywnej Terapii Pooperacyjnej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

Oddział diabetologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Gastroeneterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Dzieci wraz z Pododdziałem Intensywnej Terapii Pooperacyjnej

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Patologii Noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział Kliniczny Pneumatologii i Alergologii Wieku Dziecięcego oraz Pediatrii

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Wad Wrodzonych i Pediatrii

Oddział niemowlęcy

Pracownia Elektroencefalografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Psychologii Klinicznej

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Laboratorium II

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)