Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny »

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Szpital
Adres:

ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6188485

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział Gospodarki Lekiem

Apteka zakładowa

Dział Przyjęć, Pomocy Doraźnej i Chirurgii Ambulatoryjnej

Izba przyjęć szpitala

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Poradnia Jaskrowa

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Adres:

ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6188485

Fax:

022-6186633

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

113-21-68-300

REGON:

016084355