Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy »

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7191091

Fax:

085-7192800

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-12-29-572

REGON:

050580458

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Apteka Zakładowa

Szpital
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek

Przychodnia
Adres:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet psychiatryczny

Poradnia zdrowia psychicznego

Gabinet psychologiczny

Poradnia psychologiczna

Specjalistyczna poradnia EEG

Pracownie inne

Specjalistyczna poradnia padaczek

Poradnia padaczki

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet badań i zajęć diagnostycznych

Pracownia diagnostyczna

Gabinet badań i zdjęć kontrastowych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet elektroencefalograficzny

Pracownie inne

Gabinet USG

Pracownia USG

Pracownia Fizjoterapii i Usprawniania Leczniczego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet usprawniania

Poradnia rehabilitacyjna

Przychodnia Odwykowa i Rodzinna

Przychodnia, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzaleznienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Całodobowy oddział psychoterapii

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Dzienny odddział psychiatryczny dla dorosłych

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Dzienny oddział psychiatryczny dla młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Dzienny oddział psychogeriatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny

Gabinet badań neuropsychologicznych

Poradnia neurologiczna

Hostel

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Lokalna sterylizatornia

Sterylizatornia

Oddział detoksykacji alkoholowej

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział II - rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział III psychogeriatrii

Oddział psychogeriatryczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacji sądowych

Oddział psychiatrii sądowej

Oddział ogólnopsychiatryczny I z pododdziałem interwencji kryzysowych

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział ogólnopsychiatryczny IV Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział ogólnopsychiatryczny V

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział ogólnopsychiatryczny VII z pododdziałem depresji opornych

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział opieki domowej

Opieka domowa, rodzinna

Oddział pierwszego epizodu psychotycznego

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatrii dziecięcej

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Punkt interwencji kryzysowych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zespół leczenia domowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny dla chorych psychicznie i zaburzeniami nerwicowymi

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Poradnia dla dorosłych z gabinetem psychologicznym

Poradnia zdrowia psychicznego

Zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zakład Diagnostyki Laboratotyjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia chemii klinicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia patomorfologiczna

Pracownie inne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Rehabilitacją Psychiatryczną

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny