Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach »

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2565181

Fax:

032-2554633

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

954-22-70-611

REGON:

000289070

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2561874

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Zespół Anestezjologów

Dział anestezjologii

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2555052

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Chirurgii Ogólnej Krótkoterminowej Nr 3

Oddział chirurgiczny ogólny

Odcinek Nr 1A Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Odcinek Nr 1B Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Odcinek Nr 2 Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Odcinek Nr 4 Transplantacji Narządów

Oddział transplantologiczny

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Transplantacyjnej

Poradnia transplantologiczna

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia USG

Pracownia USG

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2562649

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Krótkoterminowej Nr 3

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Odcinek Nr 1

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Odcinek Nr 2

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Pracownia Protetyki

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Szpital
Adres:

ul. Reymonta 8

40-029 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2564873

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć (Kliniki Chorób Wew. i Kliniki Hematologii)

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Nr 1 Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Odcinek Nr 2 Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Odcinek Nr 3 Diabetologii

Oddział diabetologiczny

Odcinek Nr 4 Onkologii

Oddział onkologiczny

Odcinek Nr 5 Zabiegów Chemioterapeutycznych

Oddział chemioterapii

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Internistyczna i Chemioterapii Onkologicznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Pracownia EKG i Elekrofizjologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia USG i UKG

Pracownia USG

Klinika Dermatologii

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2561182

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Dermatochirurgii

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Dermatochirurgii Krótkoterminowej Nr 3

Oddział dermatologiczny

Odcinek Nr 1

Oddział dermatologiczny

Odcinek Nr 2

Oddział dermatologiczny

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Pracownia Kapilaroskopii

Pracownie inne

Pracownia Laserowa

Pracownie inne

Pracownia Rentgenofizykoterapii i Kriochirurgii

Pracownie inne

Pracownia Światłoterapii i Balneoterapii

Pracownie inne

Pracownia Testów Alergologicznych Naskórnych i Punktowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Trichologii

Pracownia diagnostyczna

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Szpital
Adres:

ul. Dąbrowskiego 25

40-032 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2562858

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Odcinek Diagnostyki i Leczenia Hematologicznego Nr 4

Oddział hematologiczny

Odcinek Leczenia Chłoniaków i Hematologii Ogólnej Nr 6

Oddział hematologiczny

Odcinek Przeszczepów Szpiku dla Dzieci Nr 2

Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Odcinek Przeszczepów Szpiku i Leczenia Hematologicznego Nr 3

Oddział transplantacji szpiku

Odcinek Przeszczepów Szpiku i Leczenia Hematologicznego Nr 5

Oddział hematologiczny

Odcinek Przeszczepów Szpiku Nr 1

Oddział transplantacji szpiku

Poradnia Hematologiczna - Chemioterapii i Immunologii

Poradnia hematologiczna

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia transplantacji szpiku

Pracownia Cytoafarez

Pracownie inne

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek

Bank tkanek

Pracownia Napromieniania Krwi

Pracownie inne

Klinika Laryngologii

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2564309

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Chirurgii Laryngologicznej Krótkoterminowej Nr 3

Oddział otolaryngologiczny

Odcinek Nr 1

Oddział otolaryngologiczny

Odcinek Nr 2

Oddział otolaryngologiczny

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Pracownia Audiometrii

Pracownie inne

Pracownia Fizykoterapii

Pracownie inne

Pracownia Rynomanometrii i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych

Pracownia endoskopii

Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552695

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Dializ Pozaustrojowych - Dializy Otrzewnowe Nr 2 (Stacja Dializ)

Stacja dializ

Odcinek Nr 1 Transplantacji Narządów

Oddział transplantologiczny

Odcinek Nr 3 Nefrologii

Oddział nefrologiczny

Odcinek Nr 4 Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Leczenia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Transplantacyjna

Poradnia transplantologiczna

Pracownia Densytometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Genetyki Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Izotopowa

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Koncentratów

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Szpital
Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2591200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Centralne Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Gabinet Rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Profilaktycznej Opieki Nad Pracującymi

Poradnia medycyny pracy

Pracownia Histopatologii Skóry i Błon Śluzowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Mikologii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Anatomii Patologicznej

Prosektorium

Zakład Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej