Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku »

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku

Szpital
Adres:

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3492222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Laryngologiczne

Poradnia otolaryngologiczna

Ambulatorium Okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium Pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kardiochirurgii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kliniczna

Blok operacyjny

Centralne Laboratorium Kliniczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Sterylizatornia

I Klinika Chorób Serca

Oddział kardiologiczny

I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć

Oddział chorób wewnętrznych

I Samodzielna Pracownia Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

II Klinika Chorób Serca

Oddział kardiologiczny

Izba Przyjęć ZKK

Izba przyjęć szpitala

Kliniczne Centrum Kardiologiczne

Poradnia kardiologiczna

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Klinika Alergologii

Oddział alergologiczny

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń

Oddział chirurgii plastycznej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Klinika Chirurgii Urazowej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Chorób Oczu

Oddział okulistyczny

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani

Oddział otolaryngologiczny

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy

Oddział endokrynologiczny

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Oddział dermatologiczny

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Oddział gastroenterologiczny

Klinika Ginekologii

Oddział ginekologiczny

Klinika Hematologii

Oddział hematologiczny

Klinika Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Oddział diabetologiczny

Klinika Nefrologii Dziecięcej

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział nefrologiczny

Klinika Neonatologii

Oddział neonatologiczny

Klinika Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Klinika Neurologii Dorosłych

Oddział neurologiczny

Klinika Neurologii Rozwojowej

Oddział neurologiczny dla dzieci

Klinika Onkologii i Radioterapii

Oddział onkologiczny

Klinika Pediatrii - Oddział Obserwacyjny

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii

Oddział pediatryczny

Klinika Pneumonologii

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Klinika Położnictwa

Oddział położniczy

Klinika Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Klinika Urologii

Oddział urologiczny

Laboratorium Endokrynologii Ginekologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Genetyki Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Immunologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Patomorfologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Intensywnego Nadzoru Toksykologicznego

Oddział toksykologiczny

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Nerwic

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział Onkologii Ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Ośrodek Dializy Otrzewnowej

Stacja dializ

Poradnia Alergicznych Chorób Skóry

Poradnia alergii skórnych

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia Andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Urazowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Immunologicznych Dzieci

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych Dzieci

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Chorób Serca i Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Cukrzycowa Dla Dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Dla Chorych Po Transplantacji Nerki

Poradnia transplantacji nerek dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Hematologii Dla Dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Immunologii Klinicznej

Poradnia immunologiczna

Poradnia Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych i Układowych Schorzeń Tkanki Łącznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Konsultacyjna Dziecięca

Poradnia pediatryczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Miastenii

Poradnia chorób mięśni

Poradnia Mikrobiologii Klinicznej

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa Dla Dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Niepłodności i Rozrodczości

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologii Dziecięcej

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Ostrych Zatruć

Poradnia toksykologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Pneumonologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia transplantacji szpiku

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Wrodzonych

Poradnia wad serca

Poradnia Wad Wzroku i Aplikowania Soczewek Kontaktowych

Poradnia okulistyczna

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Zaburzeń Snu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Żywienia i Dietetyki

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Regionalne Centrum Diabetologii

Poradnia diabetologiczna

Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia

Pracownia diagnostyki obrazowej

Samodzielna Pracownia Patomorfologii Klinicznej

Pracownie inne

Samodzielny Zespół Neuroanestezjologii

Dział anestezjologii

Stacja Dializ

Stacja dializ

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń

Pracownie inne

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład Psychiatrii Biologicznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Zakład Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zespół Poradni Przyklinicznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku

Adres:

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3492000

Fax:

058-3461178

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

957-07-30-409

REGON:

000288640