Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie »

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Szpital
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 72

70-111 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4661000

Fax:

091-4661015

E-mail:

WWW:

http://spsk2.pam.szczecin.pl

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Centralna Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Izba Przyjęć Chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Kliniki Okulistycznej

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

Izba przyjęć szpitala

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Oddział transplantologiczny

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

Oddział dermatologiczny

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

Oddział ginekologiczny

Klinika Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Oddział kardiologiczny

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział nefrologiczny

Klinika Okulistyki

Oddział okulistyczny

Klinika Położnictwa i Perinatologii

Oddział położniczy

Klinika Urologii

Oddział urologiczny

Laboratorium Centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Lekarz Sanitarny

Dział nadzoru sanitarnego

Oddział Alergologii Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych

Oddział alergologiczny

Oddział Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Dermatochirurgii Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych

Oddział dermatologiczny

Oddział Endoskopii Zabiegowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego Kliniki Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Intensywnej Terapii Noworodkowej Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Izolacyjny Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Noworodków i Wcześniaków Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Okulistyki Dziecięcej Kliniki Okulistyki

Oddział okulistyczny dla dzieci

Oddział Patologii Ciąży Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Oddział patologii ciąży

Oddział Zabiegów Przezskórnych Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Ośrodek Dializ Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Stacja dializ

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Dział higieny i epidemiologii

Pielęgniarka Społeczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Chirurgii Ginekologii Operacyjnej i Onkologii

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Naczyń Żylnych

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Nerek, Transplantacyjna i Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Chorób Tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologii

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna Baypasów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna dla Pacjentów po PTCA i Implantacji Stentów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Stymulatorów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Gruczołu Krokowego i Onkologii

Poradnia onkologiczna

Poradnia Nefrologii

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna Nowotworowa

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków

Poradnia onkologiczna

Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Stomijno-Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Strabologiczna

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Badań Kontrastowych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Dermatologii Estetycznej

Poradnia dermatologiczna

Pracownia Elektrofizjologiczna

Pracownie inne

Pracownia Elektrokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia GDX

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii

Pracownie inne

Pracownia Laserowa

Pracownie inne

Pracownia Mammografii przy RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Naczyniowa przy RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia Radiologii Konwencjonalnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Bank krwi

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zintegrowany Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 72

70-111 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4661000

Fax:

091-4661015

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

955-19-08-958

REGON:

000288900