Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie »

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7244400

Fax:

081-7475710

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

712-24-10-926

REGON:

000288751

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7478246

Komórki ZOZ w tej jednostce:

I Zakład Radiologii Lekarskiej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Laboratorium Centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EEG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia endoskopii

Pracownia Serologiczna

Pracownie inne

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuradiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7425149

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergii Oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczna z Kolposkopią

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorob Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia transplantacji nerek

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7478246

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Ginekologii

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Ginekologiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Urazowa

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Oddział transplantologiczny

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Oddział Gastroenterologii

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Ginekologii

Oddział ginekologiczny

Oddział Ginekologii Operacyjnej

Oddział ginekologiczny

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Intesywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej

Oddział kardiologiczny

Oddział Nefrologii

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej

Oddział neurologiczny

Oddział Ortopedii i Traumatologii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Perinatologii

Oddział patologii ciąży

Oddział Położnictwa

Oddział położniczy

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Oddział Sztucznej Nerki

Stacja dializ

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Anestezjologii

Dział anestezjologii

Zakłady

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7425541

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Zakład Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii