Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki »

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Adres:

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski (woj.lubuskie)

Telefon:

(95) 7 331 200

Fax:

095-7331221

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

599-27-58-397

REGON:

211228381

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Zespół Szpitalny ul. Jana Dekerta

Szpital
Adres:

ul. Jana Dekerta 1

66-400 Gorzów Wielkopolski (woj.lubuskie)

Telefon:

(95) 7 331 200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział higieny szpitalnej

Dział nadzoru sanitarnego

Gabinet promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Gabinet lekarza zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Konsultacyjna poradnia przyszpitalna dla kobiet

Poradnia ginekologiczna

Konsultacyjna poradnia przyszpitalna patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Konsultacyjna poradnia przyszpitalna pooparzeniowa i chirurgii rekonstrukcyjnej

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

Oddział laryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział oczny

Oddział okulistyczny

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologii

Oddział urologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej i urazów wielonarządowych z pododdziałem leczenia oparzeń

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii ortopedycznej i urazów narządu ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii, traumatologii i urologii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chorób wewnętrznych, reumatologii z pododdziałem leczenia udarów mózgu

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział hematologii

Oddział hematologiczny

Oddział kardiologii z pracownią hemodynamiczną

Oddział kardiologiczny

Oddział neurochirurgii i neurotraumatologii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział noworodkowy z pododdziałem intensywnej opieki nad noworodkiem

Oddział neonatologiczny

Oddział położniczo - ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

Zespół długoterminowej opieki domowej

Poradnia cukrzycowa wieku rozwojowego

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia fizjologii i zaburzeń wieku rozwojowego

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna wieku rozwojowego

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologii wieku rozwojowego

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia hematologiczna wieku rozwojowego

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna wieku rozwojowego

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna wieku rozwojowego

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna wieku rozwojowego

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia immunologii transfuzjologicznej

Bank krwi

Pracownia cytologii ginekologicznej

Pracownie inne

Sekcja sanitarno-epidemiologiczna

Dział higieny i epidemiologii

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Wojewódzka Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Wojewódzka Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Wojewódzka Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Wojewódzka Poradnia Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Wojewódzka Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Wojewódzka Poradnia P/Cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Wojewódzka Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Wojewódzka Poradnia Patologii Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Wojewódzka Poradnia Seksuologiczna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Wojewódzka Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Wojewódzka Poradnia Wad Twarzy

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

Wojewódzka Poradnia Anestezjologiczna i Zwalczania Bólu

Poradnia leczenia bólu

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy

Poradnia endokrynologiczna

Wojewódzka Poradnia Kardiologii Wieku Rozwojowego

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Wojewódzka Poradnia Niepłodności i Andrologii

Poradnia leczenia niepłodności

Wojewódzka Poradnia Proktologiczno - Stomijna

Poradnia proktologiczna

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska

Poradnia medycyny sportowej

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład diagnostyki laboratoryjnej - laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki radioizotopowej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół Szpitalny ul.Walczaka

Szpital
Adres:

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski (woj.lubuskie)

Telefon:

095-7331602

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Gabinet lekarza zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Gabinet promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Izba przyjęć oddziału chorób płuc

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału neurologicznego dla dzieci

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba przyjęć oddziału neurologicznego dla dorosłych

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć ogólna z poradnią interwencji kryzysowej

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział apteki szpitalnej

Apteka zakładowa

Oddział chorób płuc

Oddział pulmonologii

Oddział detoksykacji z wczesną rehabilitacją odwykową dla alkoholików

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział neurologiczny dla dorosłych

Oddział neurologiczny

Oddział psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu dla kobiet

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział psychiatryczny dziennego pobytu

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział psychiatryczny ogólny III D

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny IX B

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny X A

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny X B

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Ośrodek wczesnej interwencji

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia neurologiczna dla dorosłych

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Zakład opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Zakład opiekuńczo-leczniczy poudarowy z łóżkami opieki paliatywnej

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zespół Szpitalny ul.Warszawska

Szpital
Adres:

ul. Warszawska 48

66-400 Gorzów Wielkopolski (woj.lubuskie)

Telefon:

095-7331653

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dzienny oddział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Gabinet lekarza zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Gabinet promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Internistyczna poradnia konsultacyjna

Poradnia chorób wewnętrznych

Izba przyjęć oddziału zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć ogólna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału dziecięcego

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Konsultacyjna poradnia przyszpitalna dla dzieci

Ambulatorium pediatryczne

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział apteki szpitalnej

Apteka zakładowa

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział nefrologiczny ze stacją dializ

Oddział nefrologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego, endokrynologii i gastroenterologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział obserwacyjno -zakaźny dla dorosłych i dzieci

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział onkologii klinicznej

Oddział onkologiczny

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób odzwierzęcych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób wątroby

Poradnia WZW

Poradnia cukrzycowa dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia konsultacyjna przeddializacyjna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia konsultacyjna ds szczepień ochronnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia nefrologiczna dla dorosłych

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Pracownia patomorfologii

Pracownie inne

Pracownia radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Zakład mikrobiologii

Pracownie inne