Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie »

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Adres:

ul. Ceramiczna 1

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5650821

Fax:

082-5653509

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

563-18-63-730

REGON:

110196908

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia rehabilitacyjna

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 53 B

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5623197

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Dział Masażu Leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia leczenia usprawniania

Poradnia rehabilitacyjna

Przychodnia Skórno- Wenerologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 53

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5623174

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia skórno- wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 53 B

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5623158

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Konsultacyjna poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Lekarz zakładowy pracowników służby zdrowia

Poradnia medycyny pracy

Ośrodek tlenoterapii

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgiczna z poradnią stomijną

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno- położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia oceny rozwoju noworodka i laktacyjna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia opieki paliatywnej, leczenia bólu, zespół opieki domowej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia ortopedyczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia p/gruźlicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia psychologiczna dla dorosłych

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 53

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5623232

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Blok porodowy

Sala porodowa

Centralna steryizacja

Sterylizatornia

Izba przyjęć ginekologiczno- położnicza

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć I

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć II

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć III

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału dermatologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału dziecięcego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału laryngologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Międzyoddziałowa pracownia endoskopii zabiegowej

Pracownia endoskopii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno- położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno- zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział opieki paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział urazowo- ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział wewnętrzny II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Hematologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział wewnętrzny III

Oddział chorób wewnętrznych

Ośrodek dializ

Stacja dializ

Pracownia bronchofiberoskopii

Pracownie inne

Pracownia echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia holterowska i prób wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia Tomografii

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej