Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757258

Fax:

042-6791780

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

728-13-71-529

REGON:

001102760

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralny Szpital Kliniczny - pozostała działalność medyczna

Szpital
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitala

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Szpitala

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Ośrodek Leczenia Nerwic

Poradnia psychologiczna

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych

Poradnia zdrowia psychicznego

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Szpital
Adres:

ul. Krzemieniecka 5

94-017 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6867981

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Chorób Skóry

Poradnia dermatologiczna

Oddział Dermatologii i Wenerologii

Oddział dermatologiczny

Pracownia Immunodermatologii

Poradnia dermatologiczna

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych

Szpital
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757372

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychogeriatrii

Oddział psychogeriatryczny

Oddział Schizofrenii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Pododdział Dzienny Schizofrenii

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej

Szpital
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757371

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Odczulanie Metodą "Ultra-Rush"

Oddział alergologiczny

Oddział Chorób Afektywnych

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Młodzieżowy

Oddział psychiatryczny dla młodzieży

Ośrodek Leczenia Osób z " Podwójną Diagnozą"

Poradnia leczenia uzależnień

Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży Hostel

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pododdział Dzienny Chorób Afektywnych

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Pododdział Dzienny Młodzieżowy

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Pododdział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Pododdział Intensywnego Nadzoru

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Pododdział Zaburzeń Odżywania

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Zakład Immunologii Klinicznej

Szpital, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757309

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii

Poradnia alergologiczna

Poradnia Reumatologii i Immunologii Klinicznej

Poradnia immunologiczna

Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej

Pracownia diagnostyczna

Zakład Medycyny Nuklearnej

Szpital, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757307

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Produkcji Radiofarmaceutyków

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pooddział Medycyny Nuklearnej

Oddział medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej

Pracownia scyntygrafii

Pracownia Mammografii

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Medycyny Zapobiegawczej

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Hallera 1

90-647 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6393215

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych

Ośrodek rehabilitacji dziennej