Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Adres:

ul. Waryńskiego 22A

16-400 Suwałki (woj.podlaskie)

Telefon:

566 22 33

Fax:

566 22 60

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

844-17-84-822

REGON:

790317937

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Diagnostyczno - Zabiegowy

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Waryńskiego 22A

16-400 Suwałki (woj.podlaskie)

Telefon:

566 22 33

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia diagnostyczna

Pracownie inne

Pracownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Pracownia masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Pracownie fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownie kinezoterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Waryńskiego 22A

16-400 Suwałki (woj.podlaskie)

Telefon:

087-5662260

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Oddział Rehabiliacji Leczniczej

Oddział rehabilitacyjny

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Waryńskiego 22A

16-400 Suwałki (woj.podlaskie)

Telefon:

566 22 33

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia rehabilitacji leczniczej dla dorosłych

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacji leczniczej dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci