Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Boh. Warszawy 51

70-342 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4494422

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Diagnostyka inna (spirometria)

Pracownie inne

Diagnostyka obrazowa (USG)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

Adres:

ul. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4212845

Fax:

091-4221287

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

852-22-08-689

REGON:

810821342