Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776950

Fax:

042-6781176

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

725-10-19-093

REGON:

000288774

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Izba Przyjęć

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776601

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gerontologii i Farmakologii Klinicznej z Polikliniką

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776699

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gerontologii i Farmakologii Klinicznej z Polikliniką

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776640

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776788

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776755

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Chirurgii Ogólnej

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776755

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Chirurgii Ogólnej

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Oddział transplantologiczny

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776741

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Chirurgii Plastycznej

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Oddział chirurgii plastycznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kliniczny Diabetologii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776663

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Diabetologii

Oddział diabetologiczny

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Leczenia Chorób Metabolicznych i Otyłości

Poradnia chorób metabolicznych

Pracownia Diabetologiczna

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776664

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział gastroenterologiczny

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Oddział Kliniczny Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776709

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

Oddział nefrologiczny

Pododdział Dializ

Stacja dializ

Poradnia Leczenia Po Przeszczepie Nerki

Poradnia transplantacji nerek

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776770

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Neurochirurgii

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Oddział neurochirurgiczny

Poradnia Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Pracownia Neurofizjologii

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Neurologii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776694

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Neurologii

Oddział neurologiczny

Ośrodek Leczenia Migreny

Poradnia leczenia bólu

Pododdział Leczenia Udarów Mózgu

Blok operacyjny

Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Leczenia Padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia SM

Poradnia stwardnienia rozsianego

Pracownia Elektroencefalografii

Pracownie inne

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

Pracownie inne

Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Okulistyki

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Okulistyczny

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Okulistyki

Oddział okulistyczny

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Pracownia Diagnostyki Okulistycznej

Pracownia diagnostyczna

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776725

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Otolaryngologii

Blok operacyjny

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Oddział otolaryngologiczny

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Pracownia Audiologii i Foniatrii

Pracownie inne

Pracownia Układu Równowagi

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776699

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

Oddział pulmonologii

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Pododdział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Pododdział Leczenia Stanów Astmatycznych

Oddział pulmonologii

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia Alergologii i Chorób Płuc

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dorosłych

Poradnia pulmonologiczna

Pracownia Bezdechu Sennego

Pracownie inne

Pracownia Bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Holtera

Pracownie inne

Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego

Pracownie inne

Pracownia Patofizjologii Układu Oddychania

Pracownie inne

Pracownia Pulmonologii Interwencyjnej

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Szybkiej Diagnostyki i Terapii Ginekologicznej

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Szybkiej Diagnostyki i Terapii Ginekologicznej

Oddział ginekologiczny

Oddział Kliniczny Toksykologii

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Toksykologii

Oddział toksykologiczny

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Narutowicza 96

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776910

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pielęgniarka Środowiskowa

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Położna Środowiskowa

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi

Szpital
Adres:

ul. Narutowicza 96

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776979

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szpital
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776950

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Apteka Zewnętrzna

Apteka zakładowa

Gabinet Badań Profilaktycznych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet Stomatologii Ogólnej

Poradnia stomatologiczna

Krwiolecznictwo

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ośrodek Leczenia Sepsy

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Pracownia Mikrobiologii

Pracownie inne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776601

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776610

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Biochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii Grup Krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Radiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776648

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Naczyniowych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Neuroradiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Podstawowych Badań Rentgenowskich

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6776690

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Praconia Fizykoterapii

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Pracownia Fizjoterapii

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Pracownia Kinezyterapii

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Pracownia Masażu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Pracownia Rehabilitacji Poudarowej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Pracownia Wczesnej Rehabilitacji Szpitalnej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej