Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2662401

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambularorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambularorium Pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Filia Oddziału Ratunkowego w Rabce

Szpitalny oddział ratunkowy

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddzial Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział Anesezjologii i Intsnsywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii - ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii - ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Detoksykacyjny

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Poradnią Konsultacyjną

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Paliatywny

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Psychiatryczny wraz z Poradnią Konsultacyjną

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Odział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Ginekilogiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Bólu (neurologiczna)

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Otolatyngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Pediatryczna-Konsultacyjna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna i Osteoporozy

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Noworodka

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Bakterologii

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Prosektorium

Prosektorium

Stacja Dializ

Stacja dializ

Zakażenia Szpitalne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Anatomii Patologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zakład Mikrobiologii

Pracownie inne

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu

Adres:

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2662401

Fax:

018-2664855

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

735-21-78-657

REGON:

000308324