Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Adres:

ul. Kościelna 124

21-200 Parczew (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3552102

Fax:

083-3552100

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

539-13-33-279

REGON:

00030648900017

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Diagnostyki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kościelna 124

21-200 Parczew (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3552102

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia anatomii i patologii

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownie inne

Dział Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kościelna 124

21-200 Parczew (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3552102

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Fizykoterapia

Poradnia rehabilitacyjna

Kinezyterapia

Poradnia rehabilitacyjna

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Kościelna 124

21-200 Parczew (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3552102

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczno- urazowy z blokiem operacyjnym

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział ginekologiczno- położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział internistyczno- kardiologiczny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział psychiatryczny z pododdziałem leczenia uzależnień

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. Kościelna 124

21-200 Parczew (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3552102

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla kobiet z możliwością prowadzenia szkoły rodzenia

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia internistyczno- endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia internistyczno- geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia skórno- wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego i odwykowa

Poradnia zdrowia psychicznego