Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie

Adres:

ul. 232

38-242 Skołyszyn (woj.podkarpackie)

Telefon:

013-4491024

Fax:

013-4491024

ZOZ-Mail:

NIP:

685-19-50-756

REGON:

370444492

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie

Przychodnia
Adres:

ul. 232

38-242 Skołyszyn (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet rehabilitacji zabiegowej - fizjoterapia

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Szkolna poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Punkt Lekarski w Bączalu Dolnym

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. 100

38-242 Bączal Dolny (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Wiejski Ośrodek Zdrowiaw Harklowej

Przychodnia
Adres:

ul. 360

38-243 Harklowa (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Wiejski Ośrodek Zdrowiaw Święcanach

Przychodnia
Adres:

ul. 1

38-244 Święcany (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Szkolna poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna