Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu n/Wisłą »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu n/Wisłą

Adres:

ul. Wojska Polskiego 126

86-100 Świecie nad Wisłą (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3334555

Fax:

052-3334600

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

559-16-98-100

REGON:

092358490

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Wojska Polskiego 126

86-100 Świecie nad Wisłą (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3334555

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Bank Krwi ze Stanowiskiem Transfuzjonisty

Bank krwi

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Analityczne z Serologią

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Ortopedyczno - Urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Rehabilitacji Ogólnej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Anatomopatologii

Pracownie inne

Pracownia Audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia

Pracownie inne

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownie inne

Pracownia Bakteriologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Cytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Gastroskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Rehabilitacja I

Poradnia rehabilitacyjna

Sterylizacja Centralna

Sterylizatornia

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Trakt Porodowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół Wyjazdowy "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej

Hospicja domowe

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" Podstacja Pogotowia Ratunkowego - NOWE

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R