Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Fax:

748 85 02

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

542-25-29-292

REGON:

050657729

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Diagnostyczno-Zabiegowy w Położnictwie i Ginekologii

Przychodnia
Adres:

ul. Warszawska 15

15-201 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 87 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Urodynamiczna

Pracownie inne

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badań Laboratoryjnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologiczna i Hemostazy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hormonów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mikrobiologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Osteodensytametrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Dział Diagnostyki Układu Krążenia

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Echoelektrokadiografii

Pracownie inne

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Dział Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Gabinet Medycyny Pracy

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Gabinet Stomatologiczny Przyszpitalny

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Warszawska 15

15-201 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 87 00

Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Wojewódzka Przychodnia Chirurgiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Radzymińska 2

15-863 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

651 14 24

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny Wojewódzkiej Przychodni Chirurgicznej

Blok operacyjny

Poradnia Zmian Zapalnych Narządu Ruchu

Poradnia leczenia ran

Poradnia Anestezjologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Patologii Kolana

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Stomijna

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia Urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Dziecięcej

Przychodnia
Adres:

ul. Wołodyjowskiego 2/1

15-272 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

742 59 60

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Preluksacyjna z Pracownią USG

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Wojewódzka Przychodnia Chorób Dzieci i Młodzieży

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowo-szczepienny

Gabinet zabiegowy

Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna Dziecięca z Pracownią EKG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Schorzeń Somatycznych

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Wojewódzka Przychodnia Chorób Oczu

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Konsultacyjna Okulistyki Ogólnej

Poradnia okulistyczna

Poradnia Okulistyki Dziecięcej

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Wojewódzka Przychodnia Chorób Wewnętrznych

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Cukrzycowa z gabinetem powikłań

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Przychodnia dla Kobiet

Przychodnia
Adres:

ul. Warszawska 15

15-201 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

732 71 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ciąży Wysokiego Ryzyka

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Neonatologiczna Ryzyka Okołoporodowego

Poradnia neonatologiczna

Pracownia Ultrasonografii Narządu Rodnego i Diagnostyki Schorzeń Sutka

Pracownia USG

Wojewódzka Przychodnia Otolaryngologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Audiologiczna z Pracownią Audiologiczną i Protez Słuchu

Poradnia audiologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Laryngologii Ogólnej z Gabinetem Alergologicznym

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

Przychodnia
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią Neurofizjologii Klinicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

Szpital
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

748 81 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Oddziałów Położniczego i Ginekologicznego

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urologii, Ortopedyczno-Urazowego

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziałów: Chirurgii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej

Blok operacyjny dla dzieci

Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Plastycznej

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziału Chorób Oczu

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziału Otolaryngologii

Blok operacyjny

Blok Porodowy

Sala porodowa

I Oddział chorób Wewnętrznych, Endykrynologii i Diabetologii z Pracownią Pulmonologii

Oddział chorób wewnętrznych

I Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

II Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii z Pracownią Walki z Bólem

Oddział chorób wewnętrznych

II Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pracownią EEG

Oddział neurologiczny

III Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

Oddział chorób wewnętrznych

Izba Przyjęć Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Urologii, Ortopedyczno-Urazowego

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Rehabilitacji

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziałów Dziecięcych

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba Przyjęć Oddziałów Otolaryngologii i Chorób Oczu

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziałów Położniczego i Ginekologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziałów: Chirurgii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Oddział Ginekologii

Oddział ginekologiczny

Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dzieci

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pracownią Endoskopową

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Ogólnej, z łóżkami intensywnego nadzoru chirurgicznego w tym Pododdział Zmian Zapalnych Narządu Ruchu

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Plastycznej

Oddział chirurgii plastycznej

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży z Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

Oddział pediatryczny

Oddział Chorób Oczu

Oddział okulistyczny

Oddział Kardiologii z Pracownią Zaburzeń Rytmu z Pododdziałem Reanimacji Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurologii Dziecięcej, Leczenia Padaczek i Rehabilitacji Dziennej z Pracownią EEG

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Ortopedyczno -Urazowy Dziecięcy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej z Pracownią Audiologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Położniczy

Oddział położniczy

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy