Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

3852219 3852071

Fax:

068-3852219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

927-16-77-943

REGON:

000310396

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3852938

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital w Sulechowie

Szpital
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3852219

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny - zabiegowy

Blok operacyjny

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział położniczo - ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Zakład Fizjoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

Al. Niepodległości 19

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3856501

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3852406

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia cytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3528726

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG