Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. »

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Adres:

ul. Czerwonego Krzyża 2

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2854031

Fax:

061-2853645

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

786-14-93-752

REGON:

000308560

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2854031

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogónej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia analityki ogónej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2854031

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Ośrodek Usprawniania Leczniczego

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Sportowa 9A

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2853785

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet aerosoloterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Czerwonego Krzyża 2

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2854031

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-2854031

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium

Ambulatorium ogólne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział wewnętrzny z wyodrębnioną salą intensywnej opieki medycznej i pododdziałem opieki paliatywno-hospicyjnej

Oddział chorób wewnętrznych

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół transportowy

Zespół transportu sanitarnego

Zespół wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R