Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku »

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165397

Fax:

054-4165323

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

888-22-32-566

REGON:

910332953

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

Przychodnia
Adres:

ul. Wyszyńskiego 27

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165311

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wyszyńskiego 21a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165373

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Diagnostyki Radiologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wyszyńskiego 21a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165365

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Densytometryczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Radosna 5

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-2362350

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Poradnia "K"

Przychodnia
Adres:

ul. Wyszyńskiego 21a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165369

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia "K"

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Cukrzycowa

Przychodnia
Adres:

ul. Wyszyńskiego 27

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165310

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165381

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczna z Pracownią Cytologiczną

Przychodnia
Adres:

ul. Stodólna 70

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4125335

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Ginekologiczna dla Kobiet

Poradnia ginekologiczna

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Punkt Biocenozy

Punkt pobrań materiałów do badań

Przychodnia Dermatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Stodólna 70

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4125342

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Przychodnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Przychodnia Kardiologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165326

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Wysiłkowych i Holtera

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Przychodnia Neurologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165302

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Przychodnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Przychodnia Onkologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Wyszyńskiego 21a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165378

Przychodnia Pulmonologiczno - Alergologiczna i Gruźlicy

Przychodnia
Adres:

ul. Wyszyńskiego 25

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165318

Przychodnia Stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Łady 10

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4128621

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Chirurgia Stomatologiczna

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Stomatologia Zachowawcza

Poradnia stomatologiczna

Specjalistyczne Poradnie Dziecięce

Przychodnia
Adres:

ul. Łady 10

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4128637

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia Pulmonologiczno-Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Stodólna 70

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4125344

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Laboratorium Prątka Gruźlicy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Serologiczno - Mykologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Łady 10

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4128624

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Zespół Okulistyczny

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165343

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ortoptyczna

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Przychodnia Okulistyczna dla Dorosłych

Poradnia okulistyczna

Przychodnia Okulistyczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Zespół Onkologiczno-Chirurgiczny

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165378

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Przychodnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Przychodnia Onkologii Ogólnej

Poradnia onkologiczna

Zespół Otolaryngologiczno - Foniatryczny

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165344

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Zaburzeń Mowy i Trudności w Uczeniu

Poradnia logopedyczna

Pracownia Audiometryczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Zespół Reumatologiczno-Endokrynologiczny

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 6a

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4165331

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Sportowo-Lekarska

Poradnia medycyny sportowej