Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach »

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach

Szpital, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Siedlecka 2

72-010 Police (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

91 4253000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Porodowy

Sala porodowa

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Centralny Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Noworodków

Oddział neonatologiczny

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Pododdział Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Pododdział Paliatywny

Oddział medycyny paliatywnej

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Cukrzycowo - Tarczycowa

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia UKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Radiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład Patomorfologii

Prosektorium

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach

Adres:

ul. Siedlecka 2

72-010 Police (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

91 4253000

Fax:

091-4256903

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

851-25-38-899

REGON:

000861699