Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu »

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Fax:

832 35 75

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

864-15-77-743

REGON:

000302385

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Oddział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium Pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Zespół Wyjazdowy Ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dziecięca

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologiczna Dziecięca

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczno - Alergologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacji Medycznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

Szpital, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna, Apteka
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

(015) 832 30 01

Fax:

(015) 832 35 75

E-mail:

ZOZ-Mail:

WWW:

http://www.sand.pl

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Ginekologiczno Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział Nefrologii Dziecięcej

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział Psychiatryczny i Detoksykacji

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii i Spirometrii

Pracownie inne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Prątka Gruźlicy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Paliatywno-Hospicyjny

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Paliatywno-Hospicyjny

Hospicja stacjonarne

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 33 39

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Histopatologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Prosektorium

Pracownia diagnostyczna

Zakład Radiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Angiografii

Pracownie inne

Pracownia Mammografii

Pracownie inne

Pracownia RTG ogólna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

832 30 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii