Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie »

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Adres:

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

864 22 81

Fax:

864 36 75

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

866-14-55-641

REGON:

000302391

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Wschodnia 23

28-200 Staszów (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

864 27 94

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

864 22 81

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownie inne

Szpital

Szpital
Adres:

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

864 22 81

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

864 22 81

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego