Samodzielny Szpital Wojewódzki im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim »

Samodzielny Szpital Wojewódzki im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Adres:

ul. Rakowska 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480300

Fax:

044-6480302

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

771-22-95-780

REGON:

00063694000000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

dział pomocy doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Wolborska 76/78

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480355

Komórki ZOZ w tej jednostce:

ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

ambulatorium internistyczne

Ambulatorium ogólne

ambulatorium laryngologiczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

ambulatorium stomatologiczne

Ambulatorium stomatologiczne

zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

zespół wyjazdowy reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

zespół wyjazdowy reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

zespół wyjazdowy wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

zespół wyjazdowy wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

dział rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Wolborska 76/78

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480373

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

gabinet kinezyterapii dla dzieci

Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci

gabinet masażu

Dział (pracownia) masażu leczniczego

poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

punkt zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

przychodnia chirurgiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 52

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia chirurgiczna dla dorosłych

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia chirurgiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

przychodnia gruźlicy i chorób płuc

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

przychodnia internistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

pracownia badań holterowskich

Pracownia diagnostyczna

pracownia echokardiograficzna

Pracownia diagnostyczna

pracownia elektrokardiograficzna

Pracownia diagnostyczna

pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

pracownia testów wysiłkowych

Pracownia diagnostyczna

przychodnia laryngologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

przychodnia neurologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

pracownia elektroencefalograficzna

Pracownia diagnostyczna

pracownia elektroencefalograficzna

Pracownia diagnostyczna

przychodnia okulistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia okulistyczna leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

poradnia okulistyczna ogólna

Poradnia okulistyczna

poradnia okulistyczna ogólna

Poradnia okulistyczna

przychodnia onkologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 58

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia chemioterapii

Poradnia chemioterapii

poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

przychodnia pediatryczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480354

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

pracownia spirometryczna

Pracownia diagnostyczna

przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480354

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet pielęgniarki rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet pielęgniarki rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet pielęgniarki rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet pielęgniarki rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet położnej rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

gabinet położnej rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

gabinet punktu szczepień

Punkt szczepień

poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia lekarza poz dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia lekarza poz dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

pracownia ekg

Pracownie inne

pracownia ekg

Pracownie inne

pracownia ekg

Pracownie inne

przychodnia położniczo-ginekologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480359

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

przychodnia skórno- wenerologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

44 648 03 20 albo 44 648 03 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

przychodnia zdrowia psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowskiej 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480462

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

szpital

Szpital
Adres:

ul. Rakowska 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6480300

Komórki ZOZ w tej jednostce:

apteka

Apteka zakładowa

blok operacyjny

Blok operacyjny

ddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział intensywnej terapii

izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

oddział noworodków

Oddział neonatologiczny

oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

oddział urazowo-ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Rakowska 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

6480416

Komórki ZOZ w tej jednostce:

pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia bakteriologii i podłóż do hodowli

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia chemii klinicznej

Pracownia diagnostyczna

pracownia hematologii

Pracownia diagnostyczna

pracownia serologii i grup krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Rakowska 15

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

6480301 6480400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

pracownia mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

pracownia radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

pracownia radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

pracownia radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

pracownia ultrasonograficzna

Pracownia USG

zakład patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wolborska 76/78

97-300 Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

Telefon:

6480385

Komórki ZOZ w tej jednostce:

pracownia cytologiczna

Pracownia diagnostyczna

pracownia histopatologiczna

Pracownia diagnostyczna