Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno »

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno

Adres:

ul. Tykocińska 32/34

03-545 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6788684

Fax:

022-6781497

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

524-22-29-631

REGON:

000678363

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poradnia dla Dzieci

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Majowa 4

03-385 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8111505

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Przychodnia Internistyczno-Pediatryczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Tykocińska 32/34

03-545 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6795345

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Pracownia diagnostyki obrazowej -EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół transportu sanitarnego

Zespół transportu sanitarnego

Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Rembielińska 8

03-343 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8116091

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej -rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Łojewska 6

03-392 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8114291

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia dignostyki obrazowej -EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Poborzańska 33

03-368 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8112046

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej -rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Pracownia diagnostyki obrazowej; EKG,USG,RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

Przychodnia
Adres:

ul. Remiszewska 12/14

03-550 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6793800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 98

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia specjalistyczna medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia wad postawy dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia diagnostyki obrazowej -EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej