Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Adres:

ul. Szczęśliwicka 36

02-353 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8228853

Fax:

022-8231219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-17-71-472

REGON:

010202670

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szkolna 2

05-090 Raszyn (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7200502

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia rehabilitacyjna - pracownia fizykoterapii i kinezyterapii

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Przychodnia dla dzieci

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Białobrzeska 11

02-379 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8222960

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Przychodnia rejonowa

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Wojciechowskiego 58

02-495 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6679221

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Pradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Przychodnia rejonowa

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kadłubka 18

02-495 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6674441

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Przychodnia rejonowa

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kaliska 24

02-316 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8230988

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Przychodnia rejonowa

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Jankowska 2

02-129 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8235374

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Przychodnia rejonowo-specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Skarżyńskiego 1

02-377 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8225736

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Przychodnia rejonowo-specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Sosnkowskiego 18

02-495 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6626442

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej ( diagnostyki obrazowej )

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Przychodnia rejonowo-specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Sanocka 7

02-110 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8230545

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej i wad postawy u dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Przychodnia stomatologii dla dzieci i młodzieży

Przychodnia
Adres:

ul. Białobrzeska 26

02-379 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8220857

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Przychodnia zdrowia psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Pawińskiego 2

02-106 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8221488

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Przychodnoa rejonowo-specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szczęśliwicka 36

02-353 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6598035

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 14

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 13

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 131

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 132

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 133

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 15

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 16

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Liceum Ogólnokształcące nr XL VIII

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Liceum Ogólnokształcące nr XXI

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 10

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 11

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 14

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 152, Gimnazjum nr 17

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 175

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 23

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 264

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 280

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 4

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 61

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 9

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 97

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa w Sękocinie

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół nr 11 VII Liceum Ogólnokształcące

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół nr 80

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół Ogólnokształcących

Gabinet medycyny szkolnej

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia rehabilitacyjna - pracownia fizykoterapii i kinezyterapii

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej ( diagnostyki obrazowej )

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Domu Małego Dziecka

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Nowogrodzka 75

02-018 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6298041

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży

Zakład rehabilitacji i fizykoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. 1 Maja 13

02-495 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6626856

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia rehabilitacyjna - pracownia fizykoterapii i kinezyterapii

Poradnia rehabilitacyjna