Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce »

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Adres:

ul. Jana Pawła II 120 a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652122

Fax:

029-7604569

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

758-20-10-430

REGON:

000304616

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Opieka Paliatywna Domowa

Opieka domowa
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652189

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Opieka paliatywna domowa

Hospicja domowe

Ośrodek Medycyny Pracy

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652187

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Sienkiewicza 56

07-400 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7562122

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium stomatologiczne (ostry dyżur stomatologiczny)

Ambulatorium stomatologiczne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Dzienny oddział chirurgiczny ogólny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dzienny oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Dzienny oddział ginekologiczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dzienny oddział kardiologiczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dzienny oddział onkologiczny

Oddział onkologiczny

Dzienny oddział otolaryngologiczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dzienny oddział pediatryczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dzienny oddział urologiczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odcinek gastroneterologiczny odddziału internistycznego o profilu gastroeterologicznym

Oddział gastroenterologiczny

Odcinek internistyczny oddziału kardiologiczno-internistycznego

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób płuc

Oddział pulmonologii

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział internistyczny o profilu gastroenterologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiologiczno-internistyczny

Oddział kardiologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Pododdział intensywnej terapii medycznej noworodka

Oddział intensywnej terapii

Pracownia pleurosonografii i bronchoskopii

Pracownie inne

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652253

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652116

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład mikrobiologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652291

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład patomorfologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Sienkiewicza 54

07-400 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652203

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652302

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład diagnostyki inwazyjnej układu krążenia i hemodynamiki

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652182

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Sienkiewicza 56

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7651334

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. Jana Pawła II 120a

07-410 Ostrołęka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7652140

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny oddział terapii uzależniaenia od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Gabinet badań dopplerowskich

Pracownie inne

Gabinet badań urodynamicznych

Pracownie inne

Oddział szybkiej diagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Ośrodek domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób płuc i gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroeterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczno-urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i równowagi

Pracownie inne

Pracownia badań pola widzenia

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia ortoptyczna

Pracownie inne

Pracownia spirometryczna dla dorosłych

Pracownie inne

Pracownia spirometryczna dla dzieci

Pracownie inne

Zakład diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej