Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu »

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2717654

Fax:

032-2717654

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

648-23-02-807

REGON:

001071806

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2713414

Komórki ZOZ w tej jednostce:

I Oddział Kardiologii i Angiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej RO-1

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2732679

Komórki ZOZ w tej jednostce:

II Oddział Intensywnej Opieki RO-2

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

II Oddział Kardiologii i Angiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej - O

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej - R

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Katedra i Oddział Kliniczny Kardioanestezji ŚAM

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2732731

Komórki ZOZ w tej jednostce:

I Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2713401

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

II Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator Transplantacji Serca

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Chirurgii Serca i Naczyń

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Intensywnej Opieki Transplantacyjnej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Pooperacyjnej Dzieci

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Oddział Transplantacyjny

Oddział transplantacji serca

Pododdział Przedoperacyjny

Oddział kardiochirurgiczny

Katedra i Oddział Kliniczny Wad Wrodzonych Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚAM

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2713401

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci

Oddział Wrodzonych Wad Serca Kardiologii Dziecięcej

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-3733600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-3733676

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Gospodarki Lipidowej i Promocji Zdrowia. Klinika Zdrowego Serca

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna Dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Transplantacyjna

Poradnia transplantacji serca

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca

Zespół Pracowni

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 2

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-3733600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Aferezy

Pracownie inne

Pracownia Analityki Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Oddychania

Pracownie inne

Pracownia Bank Krwi i Serologia

Pracownie inne

Pracownia Doświadczalna

Pracownie inne

Pracownia Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych

Pracownie inne

Pracownia Echokardiografii i Elektrokardiografii Dzieci

Pracownie inne

Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiki

Pracownie inne

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia Immunologii

Pracownie inne

Pracownia Krzepnięcia Krwi i HBS/HIV

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mikrobiologii

Pracownie inne

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownie inne

Pracownia Monitorowania Leków

Pracownie inne

Pracownia Neurokardiologii

Pracownie inne

Pracownia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca

Pracownie inne