Specjalistyczno - Rejonowa Przychodnia Lekarska w Sosnowcu »

Specjalistyczno - Rejonowa Przychodnia Lekarska w Sosnowcu

Adres:

ul. Piłsudskiego 9

41-200 Sosnowiec (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Fizykoterapia i rehabilitacja

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinety zabiegowe

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Laboratorium analityczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia lekarzy rodzinnych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia profilaktyki chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urazowo - ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia RTG i mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Punkt szczepień

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Specjalistyczno - Rejonowa Przychodnia Lekarska w Sosnowcu należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu

Adres:

ul. Piłsudskiego 9

41-200 Sosnowiec (woj.śląskie)

Telefon:

032-2944770

Fax:

032-2944770

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

644-28-84-134

REGON:

276407503