Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych »

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych

Adres:

ul. Głogowska 11

80-302 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5560528

Fax:

058-5560528

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

957-00-00-823

REGON:

000789128

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

Przychodnia
Adres:

ul. Głogowska 11

80-302 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5560528

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Pracownia zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu

Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomagania słuchu