Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Specjalistyczny Rehabilitacyjno - Ortopedyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Szpital
Adres:

ul. Poświęcka 8

51-128 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3527661

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział rehabilitacji leczniczej

Dział (pracownia) fizykoterapii

Dział żywienia

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział rehabilitacji narządu ruchu I

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu II

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu III

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu IV

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Specjalistyczny Rehabilitacyjno - Ortopedyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Specjalistyczny Rehabilitacyjno - Ortopedyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Poświęcka 8

51-128 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713527661

Fax:

0713529400

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

895-16-35-280

REGON:

000295030