Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego »

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego

Szpital
Adres:

ul. Batorego 4

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8871768

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Oddział alergologiczny dziecięcy z prawem hospitalizacji przypadków pediatrycznych

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział intensywnej terapii dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział neurologii dziecięcej

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział obserwacyjno-zakaźny dziecięcy

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Oddział patologii noworodka i niemowlęcia

Oddział patologii noworodka

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Szkoła przyszpitalna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego należy do ZOZ:
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu

Adres:

ul. Batorego 4

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8871776

Fax:

074-8871762

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

886-23-88-578

REGON:

000832031