Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika »

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Batorego 17-19

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6100209

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Bank Krwi

Bank krwi

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Higieny i Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Ogólnej , Onkologicznej i Naczyń

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Hematologii

Oddział hematologiczny

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Kardiologiczno-Internistyczny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział urologiczny

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Hemodynamiczna

Pracownia angiografii

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika należy do ZOZ:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Adres:

ul. Batorego 17-19

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6100209

Fax:

056-6100209

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

879-20-76-803

REGON:

870252274