Specjalistyczny Szpital Onkologiczny »

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny

Szpital
Adres:

ul. Ogrodowa 12

15-027 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

664 67 11

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii

Oddział chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział dzienny rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Oddział onkologii ginekologicznej z pododdziałem brachyterapii

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział onkologii klinicznej

Oddział onkologiczny

Oddział radioterapii I

Oddział radioterapii

Oddział radioterapii II

Oddział radioterapii

Pracownia EKG

Pracownie inne

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny należy do ZOZ:
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Adres:

ul. Ogrodowa 12

15-027 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

664 68 00

Fax:

743 59 13

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-13-30-466

REGON:

050657379