Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie »

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

23 6723227, http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Fax:

023-6722764

E-mail:

ZOZ-Mail:

WWW:

http://www.szpitalciechanow.com.pl

NIP:

566-10-19-200

REGON:

000311622

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centrum rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Gabinet masażu i rehabilitacji

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Izba przyjęć dziecięca

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba przyjęć oddziału obserwacyjno- zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału pulmonologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć przy oddziale dermatologicznym

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć przy oddziale psychiatrycznym

Izba przyjęć szpitala

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób zakaźnych

Oddział chorób zakaźnych

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej z zespołem opieki domowej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział specjalistyczny wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Ośrodek hipoterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział alergologiczny

Oddział alergologiczny dla dzieci

Pododdział diabetologiczny

Oddział diabetologiczny

Pododdział dzienny psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Pododdział endokrynologiczny

Oddział endokrynologiczny

Pododdział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział hematologiczny

Oddział hematologiczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział leczenia uzależnień (detoksykacji)

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział onkologiczny

Oddział onkologiczny

Pododdział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pododdział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Pododdział udarowy

Oddział neurologiczny

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób płuc i gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia jaskrowa

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otorynolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia retinopatii cukrzycowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia reografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG dla dzieci

Pracownia USG dla dzieci

Pracownia audiometryczna i elektronystagmografii

Pracownie inne

Pracownia badań czynnościowych

Pracownie inne

Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia

Pracownie inne

Pracownia bronchoskopowa

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownie inne

Pracownia hemodynamiczna

Pracownie inne

Pracownia testów alergologicznych

Pracownie inne

Pracownia ultrasonografii okulistycznej

Pracownia USG

Pracownia urodynamiczna

Pracownie inne

Pracownia USG (przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym)

Pracownia USG

Pracownia USG ( przy oddz.poł.-gin.)

Pracownia USG

Pracownia USG ( przy oddziale urologicznym)

Pracownia USG

Punkt szczepień przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sekcja d.s. higieny i epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Sekcja oświaty i promocji zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Stacja dializ

Stacja dializ

Szpitalna izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład rehabilitacji i fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zespół domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Zakład bakteriologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia bakteriologiczna chorób przenoszonych drogą płciową

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia mycologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia pożywek i odczynników

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii gruźlicy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunofluorescencyjna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia schorzeń układu pokarmowego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia wirusologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia białek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia chemii klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (enzymologii )

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( biochemii )

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( odczynników )

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia gospodarki kwasowo-zasadowej )

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hormonów i markerów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia badań doplerowskich

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia pantomografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownie rentgenodiagnostyczne

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia histopatologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia autopsyjna sekcyjna

Pracownie inne

Pracownia biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia cytologii ginekologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunohistochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład pomocy doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

http://www.szpitalciechanow.com.pl/wykaz_telefonow.pdf

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W