Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego »

Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Batorego 4

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8871800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chorób wewnętrznych - I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych - II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób zakaźnych

Oddział chorób zakaźnych

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chorób zakaźnych i infekcyjnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Zakład antomopatologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład radiologii i ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego należy do ZOZ:
Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wałbrzychu

Adres:

ul. St.Batorego 4

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8871800

Fax:

074-8425737

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

886-23-67-240

REGON:

000315519