Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grużlicy i Chorób Płuc w Białymstoku »

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grużlicy i Chorób Płuc w Białymstoku

Adres:

ul. Warszawska 18

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

743 58 66

Fax:

741 25 41

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-13-19-393

REGON:

050643259

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Laboratorium Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Warszawska 18

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7412997

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia badań cytologicznych

Pracownie inne

Pracownia bakteriologii prątka gruźlicy

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Radiologiczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Warszawska 18

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7412997

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia radiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Specjalistyczna Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Przychodnia
Adres:

ul. Warszawska 18

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7412997

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet leczenia nadzorowanego

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Ośrodek domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia gruźlicy gardła, uszu, krtani

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci i młodzieży z gabinetem szczepień BCG i tuberkulinowo-diagnostycznych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia gruźlicy kostno-stawowej

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy narządu rodnego

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy narządu wzroku

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy układu moczowego

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia lekarza zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Pracownia badań czynnościowch i rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia inhalacji i kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Specjalistyczna poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital
Adres:

ul. Warszawska 18

15-950 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7412997

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Gabinet endoskopii

Pracownia endoskopii

I Oddział gruźlicy i chorób płuc męski

Oddział gruźlicy i chorób płuc

II Oddział gruźlicy i chorób płuc żeński

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Pododdział wlewów cytostatycznych

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Sterylizacja

Sterylizatornia