Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu »

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Szpital
Adres:

ul. Korzeniowskiego 18

50-226 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3291460

Komórki ZOZ w tej jednostce:

I Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

I Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

II Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

III Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

IV Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Detoksykacyjny Leczenia Alkoholowego Zespołów Abstynencyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Dzienny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Terapeutyczny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek Profilaktyki Leczenia i Rehabilitacji Narkomanii - stacjonarny

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

V Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

VI Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

VII Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych Obserwacyjno - Diagnostyczno - Rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu należy do ZOZ:
Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Korzeniowskiego 18

50-226 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3291460

Fax:

071-3293147

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

896-00-06-968

REGON:

000294467