Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Wałowa 27

80-858 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3200800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Higieny Komunalnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Higieny Pracy

Dział higieny i epidemiologii

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

Oddział Laboratoryjny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Przeciwepidemiczny

Dział higieny i epidemiologii

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Dział nadzoru zapobiegawczego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku należy do ZOZ:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Adres:

ul. Wałowa 27

80-858 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3200800

Fax:

058-3018545

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

583-25-72-152

REGON:

000877460