Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim

Adres:

ul. Św. Antoniego 24

97-200 Tomaszów Mazowiecki (woj.łódzkie)

Telefon:

044-7244584

Fax:

044-7245117

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

773-16-65-284

REGON:

000307342

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Św. Antoniego 24

97-200 Tomaszów Mazowiecki (woj.łódzkie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Nadzoru Sanitarnego

Dział nadzoru sanitarnego

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Dział nadzoru zapobiegawczego

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku