Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach »

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 45 01

Fax:

345 68 82

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

959-12-94-907

REGON:

001263233

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 42 24

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Konsultacyjna Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Konsultacyjna Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Brachyterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Chorób Stercza

Poradnia urologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologii

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nowotworów Krwi

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Pomocy Psychologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia Profilaktyki Zakładowej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Promocji Zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Stomijna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Urologii

Poradnia urologiczna

Terenowe Zespoły Opieki Paliatywnej

Hospicja domowe

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 45 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Dział Brachyterapii

Oddział radioterapii

Dział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Dział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Dział Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Dział Ginekologii

Oddział onkologii ginekologicznej

Dział Hematologiczny

Oddział hematologiczny

Dział Medycyny Nuklearnej

Oddział medycyny nuklearnej

Dział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Dział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Dział Onkologii Ogólnej

Oddział onkologiczny

Dział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Oddział otolaryngologiczny

Dział Radioterapii

Oddział radioterapii

Dział Urologii

Oddział urologiczny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Ośrodek Chemioterapii Dziennej

Oddział chemioterapii

Stacja Dializ

Stacja dializ

Zakład Chemii Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 46 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Białek Specyficznych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Koagulacji

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 42 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia MR

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia TK

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Fizyki Medycznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3674328

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Markerów Nowotworowych

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 41 84

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Chemioluminestencji

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki WZW

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Immunoenzymatyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Radioimmunodiagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 42 90

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Gama-Kamerowa I

Pracownie inne

Pracownia Gama-Kamerowa II

Pracownie inne

Zakład Metod Fizycznych

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

362 73 68

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Metod Fizycznych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 47 10

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Bakterii Beztlenowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Układu Moczowego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mykologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Pożywek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Panendoskopii

Przychodnia
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 43 70

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Zakład Patologii Nowotworów

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 42 21

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Cytofotometrii

Pracownie inne

Pracownia Histopatologiczna

Pracownie inne

Pracownia Immunohistochemii

Pracownie inne

Pracownia Punkcji Cienkoigłowej

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 41 71

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia Balneoterapii

Dział (pracownia) balneoterapii

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii