Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8411313

Fax:

022-8411313

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-29-32-455

REGON:

011026815

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodki Zespoły Opieki Pozaszpitalnej

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Hospicjum domowe

Hospicja domowe

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Pracownie Diagnostyczne

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia aparatów słuchowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia densytometrii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia dopplera

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektroencefalograficzna EEG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrofizjologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrokardiologiczna EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektromiograficzna EMG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektronystagmograficzna-ENG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia gastroskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia holtera

Pracownia diagnostyczna

Pracownia kolanoskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia laserowa

Pracownia diagnostyczna

Pracownia rhinomanometrii

Pracownia diagnostyczna

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Poradnia alergii oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii pokarmowej

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii skórnych

Poradnia alergii skórnych

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrzych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu ( neurologiczna )

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia retinopatii cukrzycowej

Poradnia okulistyczna

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia transplantacji wątroby

Poradnia transplantacji wątroby

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia wad serca

Poradnia wad serca

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Szpital-Oddziały

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny chirurgii ogólnej

Blok operacyjny

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny

Blok operacyjny okulistyczny

Blok operacyjny

Blok operacyjny otolaryngologiczny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Ośrodek leczenia niewydolności oddechowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pododdział alergologiczny

Oddział alergologiczny

Pododdział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział chirurgii ogólnej jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Pododdział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Pododdział chirurgii urazowo ortopedycznej jednego dnia

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział detoksykacyjnny ( alkoholowy )

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział diabetologiczny

Oddział diabetologiczny

Pododdział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Pododdział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział gastroenterologii jednego dnia

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział geriatryczny

Oddział geriatryczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego jednego dnia

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział intensywnej terapii jednego dnia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Pododdział leczenia uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Pododdział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Pododdział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Pododdział neurologii jednego dnia

Oddział neurologiczny

Pododdział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Pododdział okulistyczny jednego dnia

Oddział okulistyczny

Pododdział opieki paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Pododdział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział otolaryngologiczny jednego dnia

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pododdział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Pododdział transplantacji wątroby

Oddział transplantacji wątroby

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Bank krwi

Bank tkanek

Pracownia analityczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patomorfologii

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Poradnia hydroterapii

Dział (pracownia) balneoterapii

Poradnia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Zakład Rentgenodiagnostyki

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia echokardiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenowska

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia ultrasonograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej