Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Św. Rodziny »

Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Św. Rodziny

Szpital
Adres:

ul. Madalińskiego 25

02-544 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4502215

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Bank krwi

Bank krwi

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Gabinet densytometryczny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet mammograficzny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet radiologiczny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział diagnostyki i terapii chorób piersi

Oddział ginekologiczny

Oddział intensywnej opieki noworodkowej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział ginekologiczny ( operacyjny )

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział ginekologii i położnictwa septycznego

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział ginekologii jednego dnia

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział noworodkowy (czysty)

Oddział neonatologiczny

Pododdział noworodkowy (septyczny)

Oddział neonatologiczny

Pododdział patologii ciąży

Oddział patologii ciąży

Pododdział położnictwa Rooming-in

Oddział położniczy rooming-in

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)

Pracownia USG

Sala porodowa

Sala porodowa

Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Św. Rodziny należy do ZOZ:
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Madalińskiego 25

02-544 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4502215

Fax:

022-4502264

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-29-35-318

REGON:

012045743