Szpital im. dr J. Babinskiego »

Szpital im. dr J. Babinskiego

Szpital
Adres:

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6529639

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Gabinet elektrowstrząsów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Izba Przyjęć Neurologiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Psychiatryczna

Izba przyjęć szpitala

Oddział detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych XA

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Oddział leczenia alkoholowych zepołów abstynenckich VI C

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich IVA

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich IX C

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich VIIA

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział psychiatryczny IV

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny IX B

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny VI A

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny VI B

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny VII

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny VIIIB

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny XI B - Klinika Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu IX A

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział terapii uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi

Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

Oddził rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia elektrodiagnostyki

Pracownie inne

Pracownia rehabilitacji psychiatrycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Punkt substytucyjnego leczenia metanolem

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Szpital im. dr J. Babinskiego należy do ZOZ:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Adres:

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6529639

Fax:

042-6528620

ZOZ-Mail:

NIP:

947-16-67-139

REGON:

00029718700000