Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Szpital im. J. Strusia

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szkolna 8/12

61-833 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8525240

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Bloki Operacyjne

Blok operacyjny

Izba Przyjeć Szpitala im. J. Strusia

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Dermatologii

Oddział dermatologiczny

Oddział Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział Opieki Długoterminowej

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologii i Osteoporozy

Oddział reumatologiczny

Oddział Reumatologii i Osteoporozy

Oddział reumatologiczny

Oddział Wewnętrzny i Hematologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Zakaźny

Oddział chorób zakaźnych

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Wątroby

Poradnia WZW

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiochirurgiczna i Kontroli Stymulatorów

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Konsultacyjna Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Konsultacyjna Dermatologii

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Konsultacyjna Hematologii

Poradnia hematologiczna

Poradnia Konsultacyjna Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Konsultacyjna Neurologii

Poradnia neurologiczna

Poradnia Konsultacyjna Reumatologii

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

Poradnia AIDS

Poradnia Tkanki Łącznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Wścieklizny i Chorób Odzwierzęcych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Pracownie Elektrodiagnostyczne

Pracownie inne

Zakład Anatomii Patologicznej

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Szpital im. J. Strusia należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Adres:

ul. Szkolna 8/12

61-833 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

858-56-00 852-52-40 852-36-18

Fax:

061-8525240

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

778-13-50-016

REGON:

000306331